Mesafeli satış sözleşmesi

Bu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca internet üzerinden yapılan satışlara ilişkin sözleşme yapma zorunluluğu nedeniyle hazırlanmıştır ve maddeleri aşağıdaki gibidir. Bu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca internet üzerinden yapılan satışlara ilişkin sözleşme yapma zorunluluğu nedeniyle hazırlanmıştır ve maddeleri aşağıdaki gibidir.

Madde 1 - Konu

Bu sözleşmenin konusu, Mesafeli Satış Sözleşmelerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların ALICI için SATICI tarafından satılan hizmetin satışı açısından (6502 sayılı) Tüketici Koruma Kanunu’na ilişkin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

2.1 SATICI

Adı: ‘Inversiones Xhunca’

Adres: YASIN APARTMANI NO :3 MERKEZ KARABÜK

Sehir: Karabuk

Telefon numarası: +90 5366 987 936

E-posta: satis@yazilimyol.com

Website: www.yazilimyol.com

2.2 ALICI

Müşterinin alışveriş sepeti sürecine girmesi gereken ayrıntılar, bu sözleşmenin temelini oluşturur.

Madde 3 - Sözleşme Konusu Hizmete İlişkin BilgilerMadde 3 - Sözleşme Konusu Hizmete İlişkin Bilgiler

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Taraflar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Malın / Ürünün / Hizmetin ana özellikleri (türü, miktarı, açıklaması, satış fiyatı, ödeme şekli) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. 

Madde 4 - Genel Hükümler

4.1 ALICI, bu Sözleşme konusu hizmet (ler) in 3. maddede belirtilen temel nitelikler, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup tam olarak anladığını kabul ve beyan eder. ALICI, elektronik ortamda gerekli teyidi sağlamıştır.

4.2 İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. ALICI’nın web sitesi üzerinden ödeme yapmakla ve satın almakla yükümlü olduğu hizmetin bedeli SATICI tarafından ALICI’dan tahsil edilir. ALICI, web sitesi üzerinden seçmiş olduğu hizmet bedelini ödeyerek almış olduğu hizmetin bedelini usulüne uygun ve eksiksiz olarak ödemiş olacaktır. SATICI, ALICI’nın birincil ve tek muhatabıdır. 

4.3 Sözleşme konusu hizmet, ALICI dışında başka bir kişi / tüzel kişiye teslim edilecek ise Kimola Veri Teknolojileri A.Ş. ilgili kişi / tüzel kişi tarafından teslimin reddedilmesinden sorumlu değildir.

4.4 ALICI, 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen cayma hakkının web sitesi platformlarında verilen hizmet için mümkün olmadığının bilincindedir. ALICI, “elektronik ortamda anında yaptığı hizmetlere ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler” ifadesinin farkında olduğunu kabul eder.

4.5 Bu Sözleşmenin şartlarına ek olarak, taraflar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini. kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.6 Bu Anlaşmanın tüm maddeleri okuyup ALICI tarafından kabul edilir ve bu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 5 - Hizmetin Verilmesi ve Teslim Şekli

Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın aldığı hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle yürütülmektedir. SATICI, web sitesinde belirtilen ALICI bilgileri doğrultusunda hizmeti sunmakla yükümlüdür.Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın aldığı hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle yürütülmektedir. SATICI, web sitesinde belirtilen ALICI bilgileri doğrultusunda hizmeti sunmakla yükümlüdür.

Madde 6 - Bildirimler ve Delil Anlaşmasıv

Mevzuatta sıralanan zorunlu haller dışında, sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma e-posta ile yapılacaktır. ALICI, Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın sunucularında bulunan resmi defter ve ticari kayıtları, elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI, bu maddenin Medeni Usul Kanunun 193.Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 - Cayma HakkıMADDE 7 - Cayma Hakkı

27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 / f.1 hükümleri uyarınca, ALICI’ya anında teslim ettiği hizmetler ve maddi olmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 8- Gizlilik:

ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği bilgiler ve ödeme için SATICI’ya bildirilen bilgiler SATICI tarafından üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır. SATICI, bu bilgileri ancak idari / yasal yükümlülüklerin varlığında açıklayabilir. Kredi Kartı bilgileri asla saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat sürecinde ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilmek için kullanılır ve provizyon yapıldıktan sonra sistemden silinir. ALICI’nın e-posta adresi ve telefonu gibi bilgiler sadece SATICI tarafından standart ürün teslimat ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri, onaylandıktan sonra ALICI’ya gönderilebilir.

Madde 9- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda, alıcının yerleşim Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan değere kadar yetkilidir. Tüketici Mahkemeleri bu değerin üzerindeki ihtilaflarda yetkilidir.

Sipariş gerçekleştiği durumda, ALICI bu Anlaşmanın tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

Eğer mesafe satış anlaşması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, satis@yazilimyol.com aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.Eğer mesafe satış anlaşması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, satis@yazilimyol.com aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

SATICI YAZILIMYOL.COM

ALICI Müşteri, web sitesinde alışveriş sürecini tamamlayan kullanıcıdır.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account